INFORMACIJE O SIGURNOSTI I ZAŠTITI

SIGURNOSNA PROCEDURA

Portonovi rizort opremljen je najsavremenijim protivpožarnim sistemima. Odvojite trenutak i pregledajte sljedeću stranicu o sigurnosti od požara.

Detektori dima nalaze se u svim djelovima rizorta, uključujući apartmane. Svi djelovi Portonovog opremljeni su alarmnim stanicama koje se kontinuirano nadgledaju.

Takođe preporučujemo da pročitate procedure evakuacije u hitnim slučajevima koji se nalaze na ulazu u rezidencijalnu zonu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s našim procedurama, obratite se Lifestyle Services recepciji.

KADA SE PRIJAVITE, molimo da uradite sljedeće:

• Locirajte najbliže protivpožarne izlaze

• Izbrojite i zapamtite broj vrata između izlaza i vaših vrata

• Otvorite izlazna vrata i pregledajte raspored stepeništa

• Pronađite najbližu  vučnu stanicu alarma (manuelno pozivno mjesto), aparat za gašenje požara i vatrogasno crijevo.

PROVJERITE VAŠU REZIDENCIJU

Proučite raspored u rezidenciji i utvrdite šta može biti pomoć ili prepreka u mogućem izlazu u slučaju opasnosti. Pročitajte sve dostavljene informacije u slučaju požara, uključujući raspored na zadnjoj strani vrata.

Uvijek držite svoj ključ-karticu u blizini kreveta.

Nadamo se da će ovi postupci doprinijeti vašoj udobnosti i ugodnosti tokom boravka u Portonovom. 

PROCEDURA ZA HITNE SLUČAJEVE I PLAN EVAKUACIJE

Molimo da budete spremni. Upoznajte se sa lokacijom stepeništa koje vode do izlaza i vučne stanice alarma (manuelno pozivno mjesto) u vašoj rezidenciji.

U SLUČAJU POŽARA NEMOJTE KORISTITI LIFTOVE.

ŠTA DA PREDUZMETE AKO OTKRIJETE POŽAR ILI DIM U VAŠOJ REZIDENCIJI

  • U slučaju požara, pozovite 713 (Sigurnosno-kontrolna soba, dostupna 24/7) da odmah prijavite požar.
  • Aktivirajte najbliži ručni alarm (protivpožarni alarm) u vašoj rezidenciji.
  • Uzmite najbliži aparat za gašenje i ugasite požar ako je u početnoj fazi.
  • Ako je požar u poodmakloj fazi, uzmite svoj ključ karticu, izađite iz rezidencije i zatvorite vrata za sobom. Ne izlažite se riziku.
  • Dodirnite vrata, ako nisu VRUĆA, lagano ih otvorite i pogledajte u oba smjera i potražite znak za najbliži izlaz.
  • Pogledajte ima li dima. Odmah zatvorite vrata i ostanite u svojoj rezidenciji ako je napolju gusti dim. 
  • Ako je stepenište čisto, spustite se u prizemlje. 
  • Upozorite ostale u okruženju.
  • Nastavite do najbližeg izlaza u slučaju požara, pažljivo otvorite vrata za slučaj opasnosti, pazite da nema gustog dima na stepeništu i evakuišite se iz rezidencije na mjesto okupljanja.

Ako vas zaustavi gust dim, popnite se u hodnik u kom nema dima i pronađite druge stepenice. Nikada ne pokušavajte da prođete kroz gusti dim.

BEZBJEDNO MJESTO (MJESTO OKUPLJANJA) se nalazi pored kućice obezbjeđenja, u blizini kružnog toka.

ŠTA DA RADITE U SLUČAJU DA NE MOŽETE IZAĆI IZ REZIDENCIJE?

• Ostanite u rezidenciji. Ako ne možete da izađete, vaša rezidencija je najbezbjednije mjesto.

• Pozovite 713 i prijavite svoju lokaciju.

• Stavite mokre krpe ispod vrata. Mokri peškiri, čaršavi ili ćebad mogu spriječiti da dim uđe kroz otvoreni prostor ispod vrata.

• Napunite kadu.

• Držite dosta vode u kadi i imajte u blizini korpu za smeće ili kantu u kojoj možete nositi vodu. 

• Na ovaj način možete brzo skvasiti krpe koje sprečavaju da dim uđe.

• Signalizirajte da ste u rezidenciji.  Mahnite čaršavom kroz prozor kao znak vatrogascima da ima nekog u rezidenciji. 

• Ostanite blizu poda! Vežite vlažnu krpu preko nosa i usta radi lakšeg disanja.

• Ne razbijajte prozore osim ako je to apsolutno neophodno. Možda će vam zatrebati kasnije da dim ne bi ulazio.

• Ostanite smireni. 

ŠTA DA RADITE AKO SE OD VAS ZATRAŽI DA SE EVAKUIŠETE IZ REZIDENCIJE?

• Uzmite karticu ako ste u svojoj rezidenciji. 

• Oprezno izađite. 

• Ostanite smireni, nemojte žuriti.

 ŠTA DA RADITE AKO ČUJETE ALARM U VAŠOJ REZIDENCIJI?

• Odmah započnite evakuaciju, nemojte čekati.

• Uzmite svoju ključ-karticu, izađite iz rezidencije i zatvorite vrata za sobom.

• Upozorite ostale u okruženju.

• Nastavite do najbližeg izlaza u slučaju požara i evakuišite se iz rezidencije do mjesta okupljanja.

BEZBJEDNOSNA UPUTSTVA

Vaša i bezbjednost vaše imovine su od najvećeg značaja za nas koji vas cijenimo kao gosta. Molimo vas da uzmete u obzir sljedeće predloge:

• Čuvajte ključ rezidencije kao što biste čuvali ključ od kuće.

• Ako je ključ od rezidencije izgubljen ili ukraden, odmah to prijavite Lifestyle Services recepciji.  

• Uvijek provjerite da li su ulazna vrata zaključana prije nego što odete u krevet ili izlazite iz rezidencije.

• Nikada ne primajte majstore prije nego što prethodno provjerite sa Lifestyle Services recepcijom. 

• Nikada ne primajte osobe sa dostavom koju niste poručili. 

• Uvijek čuvajte dragocjenosti u sefu za to predviđenom u rezidenciji.

• Ne ostavljajte dragocjenosti u vozilima na parkingu.

• Ne razgovarajte pred strancima o svojim planiranim odlascima iz rizorta. 

• Ne ostavljajte prtljag bez nadzora tokom prijave ili odjave.

• Ako primijetite bilo šta sumnjive ili alarmantne prirode, ili ako vam je potrebna posebna pomoć, obratite se Lifestyle Services recepciji. 

• Iz bezbjednosnih razloga, držite protivpožarna vrata zatvorena.